Otázky a odpovědiZákladní informace:

Členský poplatek: 900 Kč / pololetí
Termín konání: 5. února 2024 - 17. června 2024 v pondělí 16-16:45 hod.
Místo konání: LIFE PRO GYM Karlovy Vary, Železniční 2, Karlovy Vary - Rybáře
Pořádá: LIFE PRO GYM z.s., www.lifeprogym.cz

Co je CrossKids?

CrossKids je zábavný způsob, jak mohou děti a dospívající cvičit a učit se návykům zdravého životního stylu.  Dítě se naučí ovládat své tělo, zlepší si fyzickou kondici, najde si nové kamarády a vybuduje větší sebevědomí.

Pro koho je určen?

Pro všechny děti bez ohledu na schopnosti nebo sportovní zkušenosti ve věku 8 - 14 let. Je také výborným doplňkem k ostatním sportům.

Jak lekce probíhá?

Nechceme být dětem autoritou, chceme jim být vzorem. Proto bychom rádi vytvořili poutavou a přátelskou atmosféru, která děti zaujme a motivuje. Budeme hrát hry, soutěžit v týmech, bavit se a u toho se i hodně zadýcháme.

Každá lekce se bude skládat ze 4 bloků:
1. Rozcvička (Warm Up)
2. Nácvik (Skills)
3. Vysoce intenzivní cvičení (WOD)
4. Protahování (Stretching)

Děti si pod vedením zkušeného trenéra nejprve osvojí správnou techniku konkrétních cviků, které jsou následně zahrnuty ve cvičební sestavě.

Co se děti naučí?

Především se budeme zaměřovat na funkčnost celého těla. Děti budou tahat, tlačit, běhat, házet, šplhat, zvedat a skákat. Ze svého těla dostanou maximum zvýšením síly, vytrvalosti a flexibility, což povede ke zvýšení produktivity a snížení počtu zranění jak při sportu, tak v běžném životě.

Dále budeme pracovat na náročnějších cvicích z oblasti gymnastiky, atletiky a vzpírání. Děti si osvojí správné provedení cviků s vlastní vahou a později dle věku a možností každého dítěte i se závažím.

Seznámí se s hrazdou, švihadlem, lanem, medicinbalem, veslařským trenažerem, kettlebellem, vzpěračskou osou a dalším nářadím běžně používaném v našem gymu.

Co dát dítěti sebou?

Boty na cvičení (nejlépe s tenkou ohebnou podrážkou), pohodlné sportovní oblečení, ručník, pití (případně lze zakoupit v gymu), svačinu pro doplnění sacharidů po tréninku (např. banán).

Co když dítě nemůže přijít?

Pokud dítě nemůže na lekci z jakéhokoliv důvodu dorazit, v prvé řadě ho omluvte!
Následně je možné zameškanou lekci nahradit v úterý nebo ve čtvrtek od 17 hod. na lekcích pro dospělé.